Ketenzorg

Geachte heer, mevrouw,

U staat in onze praktijk onder behandeling voor een hoge bloeddruk, een verhoogd cholesterolgehalte of in verband met een ander risico op hart- en vaatziekten.

Ketenzorg

Uw huisarts is aangesloten bij Medrie Regio Flevoland. Medrie Regio Flevoland organiseert en ondersteunt vanaf 2016 ketenzorg Vasculair Risico Management (VRM). Dit betekent dat uw huisartsenpraktijk specifieke samenwerkingsafspraken heeft met de specialisten in de ziekenhuizen en met zorgverleners in de buurt zoals de diëtist. Kosten voor ketenzorg zijn niet van invloed op uw eigen risico. Voor meer informatie: www.medrie.nl.

Keten Informatie Systeem (KIS)

Tevens kunt u -indien gewenst- uw eigen gegevens via de computer inzien doordat we voor deze ketenzorg gebruik maken van een Keten Informatie Systeem (KIS). Hierin kunt u bepaalde uitslagen, voorlichting en doelen die u zelf heeft gesteld, bekijken. Ook de afspraken die u hierover tijdens het spreekuur maakt, kunnen in dit programma worden vastgelegd. Uw praktijkondersteuner kan een toegangscode voor u aanmaken.

Wat verbetert er?

Vanaf 2016 worden alle patiënten die voor deze preventieve zorg in aanmerking komen gestructureerd opgeroepen en geprotocolleerd behandeld, indien gewenst, waarbij een goede samenwerking tussen alle partijen voorop staat. Bovendien kunt u nu ook zelf uw gegevens bewaken. Wij hopen dat deze werkwijze bijdraagt aan een betere zorg en een lager risico op/minder hart- en vaatziekten. Er zal worden onderzocht of dat ook gelukt is. Wetenschappelijk onderzoek In de afgelopen 10 jaar is uit onderzoek gebleken dat de juiste zorg bij patiënten met diabetes type 2 tot gevolg heeft dat de kans op complicaties sterk verminderd is. Eenzelfde onderzoek zal ook nu worden uitgevoerd. Daartoe worden uw gegevens anoniem aangeleverd aan het Kenniscentrum voor Ketenzorg te Zwolle. 

Toestemming

Wij vragen u alleen contact op te nemen met de praktijk als u bezwaren heeft om deel te nemen aan de ketenzorg.

 

Met vriendelijke groet,

 

Team de Zwolse Tulp