Griepvaccinatie

De gezondheidsraad ontwikkelt jaarlijks een nieuwe griepprik en probeert te voorspellen met welke virussen we komende winter te maken krijgen. Dit betekent dat u ondanks de griepprik wel ziek kunt worden, omdat in de vaccinatie nooit alle virussen vertegenwoordigd kunnen zijn.

De huisarts biedt de griepvaccinatie aan aan patiënten:

  • van 60 jaar en ouder
  • met chronisch longlijden zoals COPD, bij patiënten met ernstig astma die het hele jaar niet zonder een ontstekingsremmende puff kunnen (heeft u af en toe een puff nodig, of alleen bijvoorbeeld ventolin dan is uit onderzoek gebleken dat de griepprik geen meerwaarde heeft) en mensen die om andere redenen een beperkte longfunctie hebben.
  • met aandoendingen van hart die de kans op hartfalen vergroot, dus als u een hartinfarct heeft doorgemaakt niet, als u een hartinfarct heeft doorgemaakt met forse schade aan de hartspier wel, of een hart en vaatziekte die het vermogen tot adequaat ademhalen beperkt zoals kan na een grote hersenberoerte.
  • met suikerziekte, ongeacht of u medicatie gebruikt of niet 
  • met een chronisch verminderde werking van de nieren
  • die recent een beenmergtransplantatie hebben ondergaan 
  • met een HIV infectie
  • met een verstandelijke beperking die niet thuis wonen, maar in een instelling
  • met een verminderde weerstand tegen infectie door bijvoorbeeld, levercirrose, het missen van de milt of door medicatie die de weerstand verlagen waaronder ook chemotherapie. Krijgt u momenteel chemotherapie dan vragen wij u met uw specialist te overleggen of u de griepvaccinatie mag krijgen.

De vaccinatie is een dood vaccin en mag gegeven worden aan kinderen en tijdens de zwangerschap of borstvoeding, mocht u een ernstige kippeneiwit allergie hebben, dan vragen wij u dit even te overleggen met ons. Als u een kippenei kunt eten, bent u niet allergisch.

De griepvaccinatie is een aanbod en geen verplichting, mocht u een oproep hebben gekregen en geen vaccinatie wensen, wilt u dit dan aan ons doorgeven, dan proberen wij te zorgen dat u volgend jaar geen uitnodiging krijgt.

Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel in aanmerking denkt te komen, wilt u dan contact met ons opnemen?

Indien u de afgelopen jaren wel uitgenodigd bent, maar niet verschenen bent om de griepvaccitaie bij ons te komen halen en u zich niet heeft afgemeld, dan gaan wij er van uit dat u ook dit jaar geen griepvacciantie wenst. Moch u van gedachten veranderd zijn, wilt u dan contact met ons opnemen? 

Voor meer uitleg is volgende site beschikbaar:

Thuisarts